Skip navigation.
Home

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Το epolls.eu χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των ερευνών του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES (κωδικός προγράμματος 92727 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, κ. Ιωάννη Ανδρεάδη.
Η τήρηση του απορρήτου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το σύνολο των ερευνητών και ερευνητριών που απασχολούνται στο έργο. Για τον λόγο αυτό συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), πατήστε εδώ .

Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε

Η συμμετοχή στις έρευνες μας είναι πάντα δωρεάν. Οι δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι σελίδες των διαδικτυακών ερευνών που διεξάγει δεν περιέχουν διαφημίσεις. Τα δεδομένα των ερευνών, αφού καθαριστούν και εξασφαλίσουμε ότι δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα κατατίθενται σε βάσεις ερευνητικών δεδομένων (π.χ, ICPSR, GESIS, SODANET) για να είναι προσβάσιμα από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας. Για να ενημερώνεστε για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα του ELNES εδώ .
Η ερευνητική ομάδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή server στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συλλόγη Δεδομένων

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, η συλλογή δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού ο/η ερωτώμενος/η έχει σαφώς εκφράσει τη συγκατάθεσή του/της. Οι ερωτώμενοι/ες πρέπει επίσης να ενημερώνονται με σαφήνεια για τα δεδομένα που συλλέγονται και για ποιο σκοπό. Αφού ενημερωθούν για το είδος και τον σκοπό των δεδομένων, τον χρόνο διατήρησης τους και τον τρόπο που μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να συμφωνήσουν ρητά με τη συλλογή των δεδομένων. Αυτό διασφαλίζεται μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας συγκατάθεσης στην αρχή κάθε έρευνας. Μόνο εάν δώσουν τη συγκατάθεσή τους, μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν, η έρευνα θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως και θα πρέπει να ενημερωθούν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την έρευνα λόγω της διαφωνίας τους με τη συλλογή των δεδομένων τους.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ερευνητική ομάδα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (κυρίως δημογραφικά στοιχεία) για στατιστικούς σκοπούς ή για λόγους ποιοτικού ελέγχου της εκάστοτε έρευνας και σε καμία περίπτωση για προωθητικές ενέργειες ή διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.
Στα πλαίσια της εκάστοτε έρευνας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε, προσωπικές πληροφορίες (όπως ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας και δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο και η ηλικία). Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιορίζονται σε δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για τη δημογραφική ανάλυση των ερευνών. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούνται πληροφορίες που από μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός προσώπου. Περισσότερες πληροφορίες για το ποια θεωρούνται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για όσους/ες συμμετέχουν σε έρευνες μας συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα δημογραφικού χαρακτήρα που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστα εθελοντών που προσκαλούνται σε πειραματικές έρευνες μετά από πρόκληση με email ή SMS. Αν εγγραφείτε στη λίστα αυτή, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας δίνετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους επικοινωνίας μαζί σας. Δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ούτε διαβιβάζεται σε τρίτους.

Η ερευνητική ομάδα του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES προστατεύει όλα τα δεδομένα που συλλέγει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, χρήση, αποθήκευση, ανάλυση, αποκάλυψη, καταστροφή. Η ερευνητική ομάδα του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES δε μοιράζεται και δε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις έρευνες (όπου υπάρχουν). Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ). Επίσης, στις ελάχιστες περιπτώσεις που η έρευνα δεν διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από την ομάδα μας (πχ. σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια), σας ενημερώνουμε σχετικά και ζητάμε την ειδική και ρητή συγκατάθεση σας, πριν από τη συμμετοχή σας στην έρευνα.

Δεδομένα συσκευής και φυλλομετρητή (browser)

Όταν απαντάτε σε κάποια από τις διαδικτυακές μας έρευνες συλλέγονται αυτόματα κάποια δεδομένα που αφορούν τη συσκευή και το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (π.χ. μέγεθος οθόνης, λειτουργικό σύστημα κτλ.). Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Πολιτική προστασίας ανηλίκων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (άρθρο 8, παράγραφος 1) η προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.
Η ερευνητική ομάδα του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στις έρευνες ανηλίκων κάτω των 16 ετών για δύο λόγους. Αφενός είναι δύσκολο για την ερευνητική ομάδα να διασφαλίσει την ύπαρξη γονικής συναίνεσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών και αφετέρου οι έρευνες απευθύνονται κυρίως σε πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου (άνω των 16 ετών). Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η συμμετοχή κάποιου νεότερου από το όριο που θέτει ο κανονισμός της ΕΕ, οι κάτω των 16 ετών συμμετέχοντες θα αποκλείονται από την έρευνα.

Τα δικαιώματά σας

Πριν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε έρευνα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας. Όλοι όσοι συμμετέχουν στις έρευνες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και έχουν πάντα την ευκαιρία να ενημερωθούν για αυτά, πριν δώσουν τη συγκατάθεση τους. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν την πρόσβαση των συμμετεχόντων στις προσωπικές τους πληροφορίες με σκοπό την διόρθωσή τους, την επικαιροποίησή τους καθώς και τη διαγραφή τους. Σε σχετικά αιτήματα ανταποκρινόμαστε μέσα σε διάστημα 30 ημερών.
Συγκεκριμένα τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις έρευνες σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του GDPR είναι τα εξής:
● Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
● Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών ή/και στην επικαιροποίηση αυτών
● Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών (“δικαίωμα στη λήθη”)
● Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
● Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
● Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων
● Διαγραφή όλων των δεδομένων για συγκεκριμένο συμμετέχοντα μετά από σχετικό αίτημα του ίδιου
Οι συμμετέχοντες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρουν την συγκατάθεσή τους και να ασκήσουν κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά τους.

Τρόποι επικοινωνίας

Για να ασκήσετε όποιο από τα δικαιώματά σας, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Ερευνητική ομάδα του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES,
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Β. Ηρακλείου 12, 54625
Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Ιωάννης Ανδρεάδης,
Καθηγητής
τηλ. 2310991992, 2310991917
email: elnes@polsci.auth.gr

Συχνές Ερωτήσεις

Για πιθανές απορίες μπορείτε να δείτε τον κατάλογο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων .