Skip navigation.
Home

Εθνική Μετεκλογική Έρευνα Ψηφοφόρων 2019

Η Εθνική Μετεκλογική Έρευνα Ψηφοφόρων με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας ΑΠΘ και αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES στα πλαίσια του οποίου, έπειτα από κάθε εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα διενεργείται έρευνα σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς ερευνητικού δικτύου Comparative Study of Electoral Systems(CSES). Στο CSES συμμετέχουν χώρες από όλο τον κόσμο καθώς και η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, οι χώρες-μέλη του οποίου χρησιμοποιούν στις έρευνές τους ένα κοινό ερωτηματολόγιο, είναι η συλλογή δεδομένων για το εκλογικό σώμα και την συμπεριφορά του με σκοπό την συγκριτική μελέτη μεταξύ των χωρών.

Η Εθνική Μετεκλογική Έρευνα Ψηφοφόρων αποτελεί επίσης μέρος ερευνητικού έργου που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Επιστημονικώς υπεύθυνος της έρευνας είναι ο κ. Ιωάννης Ανδρεάδης, αν. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Η Εθνική Μετεκλογική Έρευνα Ψηφοφόρων έχει υλοποιηθεί ήδη τέσσερεις φορές στην Ελλάδα (ELNES2009, ELNES2012, ELNES2015a και ELNES2015b). Κεντρικός στόχος της έρευνας για τις εκλογές του 2019 είναι η συλλογή δεδομένων σχετικών με τις διαθέσεις των πολιτών της χώρας απέναντι στις πολιτικές ελίτ, τον κανόνα της πλειοψηφίας, τις μειονότητες και τους μετανάστες και πώς αυτές οι αντιλήψεις διαμορφώνουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών (π.χ. συμμετοχή στις εκλογές, ψήφος για λαϊκιστικά κόμματα, πολιτική απάθεια κ.λπ.).

Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα όχι μόνο έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τη γνώμη σας, αλλά καθώς τα συγκεντρωτικά, ανώνυμα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε όλους, οι απόψεις σας θα είναι χρήσιμες για το σύνολο της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, αλλά και για τα κέντρα αποφάσεων εντός και εκτός Ελλάδας. Τέλος, επειδή σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ερευνητικού έργου η συλλογή των δεδομένων πρέπει να γίνει μετά από τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων και η αντικατάστασή τους δεν επιτρέπεται, η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς θα εξασφαλίσει την ισότιμη παρουσία της χώρας στο διεθνές δίκτυο CSES.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την διασφάλιση της ανωνυμίας όλων των συμμετεχόντων και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες για τον ΓΚΠΔ και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να βρείτε εδώ. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για έρευνα στην οποία οι συμμετέχοντες προσκαλούνται μέσω SMS πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του αριθμού τηλεφώνου και των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην έρευνα αποστέλλονται σε τυχαία επιλεγμένους αριθμούς κινητών και ο server που χρησιμοποιείται για την αποστολή των SMS βρίσκεται σε άλλο χώρο και δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τον server στον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Επίσης, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων τα δεδομένα που σχετίζονται με την αποστολή των SMS διαγράφονται οριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επιλέχθηκε ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου καθώς και άλλες σχετικές απορίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα του έργου Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES, του τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ηλεκτρονικά στο elnes@polsci.auth.gr και τηλεφωνικά στο 2310991917 καθημερινά, ώρες 12:00-18:00 (Υπεύθυνος: Ιωάννης Ανδρεάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη 54124,5ος όροφος)